About » Mission / Vision Statement

Mission / Vision Statement

 

Vision Statement

NIIGAAN NAABING EZHI-WAAWIINDAMAAGENG

Wii gaanjadoongidwaa pane wiini gaanjadodizwad gegoo wii ni kakendamoowad miinwaa gkakendaasawin wii iyaamwad

Anishinaabe ge ii gegoo ezhi gnowaambadang.

 

To promote lifelong learning and academic success, guided by Anishinabe world views.

 

Mission Statement

WAANIZHICHIGENG EZHI-WAAWIINDAMAAGENG

Ji miingaazwad kwiinawining endaajik kinoomaagewin nendawendaagok zaagaja-iing.

Wii iyaamawad awi kchi-kakendaasawin

jini shpigaabawiyaad geyiinwaa megwe-iing,

miinwaa ge wii gaanjidaang ezhi Anishnaabewid.

 

To provide quality education enabling community members to participate fully in any society by promoting a positive self-concept of our Anishinabe Nation.